Verksamheten

Vi arbetar i projektform, där projektet baseras på barnens erfarenheter och intressen inom förskolans prioriterade utvecklingsområde för läsåret. När vi arbetar med våra olika projekt är barnen indelade i mindre grupper för att vi ska kunna åldersanpassa undervisningen så att alla ska få det dom behöver för att utvecklas och lära.

Förskolan har tillgång till ett stort naturreservat och flertalet lekparker i närområdet. Vi strävar efter att få in mycket utomhuspedagogik i verksamheten. Vi går därför på utflykt minst en dag i veckan. Vi utforskar det som barnen tycker är spännande samt gör planerade utomhusaktiviteter. Vi nyttjar naturens resurser till att bygga och konstruera, leka rollekar samt utforska djur och natur. 

Vi vill uppnå ett lustfyllt lärande på förskolan och ser därför till barnens intressen i val av aktiviteter. Varje dag har vi samling då vi exempelvis pratar om dagens datum och vilket år och månad vi är i. Vi har namnlappar med barnens namn som vi använder för att lära oss läsa våra egna och varandras namn, vi har sång, dans och musik, matematik, språk eller experiment. Efter lunchen har vi alltid läsvila för de barnen som är vakna innan det blir fri lek på eftermiddagen. Förskolan har en läshörna där vi kontinuerligt byter ut böcker. Vi lägger stor vikt vid att läsa böcker för barnen och uppmuntrar högläsning.

Vår utgångspunkt är att barnen lär av och med varandra och vi vill erbjuda barnen möjligheter att utveckla sitt sociala samspel, lära sig hantera konflikter samt utveckla sin förmåga att leka. Vissa barn behöver stöttning och vägledning för att komma in i leken och vi ska finnas till hands för att hjälpa och vägleda. Vi vill att barnen ska vara lyhörda för varandras tankar, åsikter och känslor och ge dem verktyg för att samspela med varandra och hantera konflikter.