Arbetssätt

Vår barnsyn

Vi har tillsammans arbetat fram en gemensam barnsyn som vi arbetar efter. Vi vill att alla barn ska få känna att de lyckas!

  • Alla barn ska lyckas
  • Vi vill att barnen på vår förskola ska ha roligt, känna sig trygga, vara delaktiga och självständiga.
  • Vi arbetar för att utmana barnets nyfikenhet, kunskap samt lyfta olikheter och likheter.
  • Vi ser barnet som kompetent.

Dagsrutiner

En vanlig dag på Humlan följer ungefär nedanstående tider, med viss flexibilitet utifrån barnens behov:

07.00   Humlan öppnar. Barnen tas emot inomhus där de får leka fritt till klockan 9.00, sen har vi fruktstund innan verksamheten startar.

09.45   Lärgrupp tisdagar och torsdagar. På onsdagar går vi på utflykt klockan 9.30. Måndagar och fredagar fortsätter den fria leken utom- eller inomhus.

11.00   Samling i mindre grupper.

11.15   Lunch.

12.00   Vila: madrassvila och läsvila.

12.30  Fri lek inom-eller utomhus. Om vi är inne delar vi upp barnen i olika rum.

14.00   Samling innan mellanmålet.

14.15   Mellanmål.

14.45-17.00  Fri lek inom- eller utomhus.

Trygghet

Vi vill att alla på Humlan ska känna sig trygga därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.