Barnsyn

Vår barnsyn

Vi vill att barnen på vår förskola ska känna sig trygga, delaktiga och självständiga med fokus på det lustfyllda lärandet. Vi ser barnen som kompetenta individer och har en tro på att barnen är nyfikna, vill utforska och har en lust till att lära. Vi tar vara på deras nyfikenhet och intressen. Vi vill att barnen ska lyckas! Vi arbetar för att utmana barnets utforskande och kunskap samt lyfta likheter och olikheter. På vår förskola ska alla barn känna sig sedda och uppmärksammade. Vi vill att varje barn ska känna sig bekväm att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi är noga med att lyssna på barnen och vara lyhörda. Det är viktigt för oss att etablera en god relation med alla barn, detta gör vi genom att visa intresse för varje barns liv, tankar, funderingar och intressen. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar och göra så mycket som möjligt själva. Den pedagogiska lärmiljön ska vara stimulerande, utmanande och lättillgänglig. Vi vill att den ska väcka barnens lust att lära och utforska. Det ska finnas möjligheter för alla att bli delaktiga. Miljön ska vara genomtänkt, välordnad och strukturerad. Vi vill att det ska finnas många olika material att arbeta med så att alla barn hittar något som väcker deras intressen.